+9 0850 305 37 87 destek hattı
+7 (383) 328 10 60 Uluslararası çağrı

Asırların derinliklerinden gelen adaptasyon tıbbıTabi ki, evrim süresince insanlar kendilerini korumak için sadece iç kaynaklarını değil, aynı zamanda adaptojenik özelliklere sahip olan doğal madde çeşitlerini de kullanmışlar. Sibirya, Çin, Altay ve Tibet ve başka Uzak Doğu ülkelerinin halk hekimliğinde adaptojenikler geniş çapta kullanılmıştır. Konu ile ilgili özetler eski Tibet tıp ilminde ve Hint tıp çalışmalarında rastlanmıştır. Halk hekimlerinin fikirleri yetirilmedi – Tıpta insanların çevre koşullarına uyumluluk kapasitesini ve bu kapasiteyi yükseltme üzerinde çalışan adaptasyon tıbbı olarak tanımlanan bir dal oluşmuştur.Hayat yerinde durmuyor, hayat devam ediyor. Bazen gözle görünmüyorsa da her şey her zaman hareket etmektedir: gelişiyor, geliştiriliyor, değişiyor. Bu sürekli değişim evrim temelini oluşturdu, ve doğanın bir zamanlar hayat verdiği küçücük hücreden tüm evrensel afetleri atlatarak Homo sapiens haline geldik. İnsanların ve yeryüzündeki tüm canlıların kendilerini kurtarmasını mümkün kılan nedir? Belki canlı hücrelerin sürekli değişen ortama uyumluluk sağlama, sadece yaşamını sürdürebilmesini değil, aynı anda gelişmesini ve neslini devam ettirmesini sağlayan yeni nitelikler ve özellikler oluşturma özelliği sayesindedir?( bir başka deyiş ile adaptasyon özelliği). Böylece, uyumluluk yeryüzündeki tüm canlı organizmaların temel ve yaşayabilirlilik özelliklerinden biridir.


Tabi ki, evrim süresince insanlar kendilerini korumak için sadece iç kaynaklarını değil, aynı zamanda adaptojenik özelliklere sahip olan doğal madde çeşitlerini de kullanmışlar. Sibirya, Çin, Altay ve Tibet ve başka Uzak Doğu ülkelerinin halk hekimliğinde adaptojenikler geniş çapta kullanılmıştır. Konu ile ilgili özetler eski Tibet tıp ilminde ve Hint tıp çalışmalarında rastlanmaktadır. Halk hekimlerinin fikirleri yetirilmedi – Tıpta insanların çevre koşullarına uyumluluk kapasitesini ve bu kapasiteyi yükseltme üzerinde çalışan adaptasyon tıbbı olarak tanımlanan bir dal ortaya çıkmıştır.


Bilimsel ve teknoloji ilerleme hızı her on yılda kat kat değişmekte olan zamanımız koşullarına uyumluluk sağlama yeteneği mühimliliğini korumaktadır. Daha geçen asrın ortalarında uzaya uçuşları hayal etmek bile zordu, ama simdi gezegenimiz dışındaki hayat tartışılmakta. Her insanın genetik özelliklere ve hayat koşullarına bağlı dayanırlık rezervi bulunmaktadır. Uyumluluk imkanları organizma ve çevre arasındaki dengeyi sağlamak için sürekli harcanılan bir nevi rezerv stokudur. Her geçen yıla göre her birimizin hayatı daha da yoğunlaşmaktadır ve ne yazık ki, dış çevrenin zararlı etkisine uyumluluk sağlama yeteneği, organizmanın nihai güç kapasitesi sık aşılması verimlilik düşmesine, yorgunluğa, sık hastalanmaya ve erken yaşlanmaya neden oluyor.

Adaptojenlerin organizmalar üzerinde eski çağlardan beri bilinen geniş etkisi olan benzersiz özelliklerinin uç hedefleri ve etki eyleminin nihai sonuçları fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ya sosyal zararlar gibi zararlı faktörlere bağlı kalmadan organizmanın direnç gücünü arttırmaktır.

Sergey Udintsov

‘Siberian Wellness’ Kurumunun Yenilik ve Araştırma Merkezi farklı disiplin uzmanları ile birlikte sadece modern koşullarda yaşam kalitesi sorunlarını değil, ömür uzatma sorunlarını da bağlayan adaptasyon tıbbını aktif olarak geliştirmekte ve desteklemektedir. Adaptajenlerin insan sağlığına etkisini uzun yıllardır araştıran ve Siberin Health’ Şirketinin kuruluşundan beri verimli işbirliği yapan önde gelen bilim adamlarından biri ‘Sergey Udintsov. Bu bilim adamın çalışmaları eşsizdir, bitkisel adaptojenlerden hazırlanan ürünlerin formülü ve üretim teknolojisi kesinlikle orijinaldir, Rusya Federasyonu patentli(№ 2125815, 08.07.97 tarihli icadi önceliği), ve Devlet düzeyinde bir çok ödül kazandı.

İnsan sağlığı yapılandırılmasında organizmanın adaptasyon imkanları onun temel özelliklerinden biridir. Binanın dayanıklığı ve güzelliği atılan temele bağlıdır yani, bizim sağlığımız. Bu yüzden ‘Siberin Health’ adaptasyon tıbbı da bunlara dahil ederek tıbbın temel alanlarına büyük önem vermekte.